పంచాంగం 23-07-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:56
సూర్యాస్తమయం 06:48
తిథి శుక్ల తృతీయాసాయంత్రము 05:01
నక్షత్రంమఘసాయంత్రము 05:41
యోగమువ్యతీపాతపగలు 11:59
కరణంతైతులఉదయం 06:10
గరజిసాయంత్రము 05:01
వణిజరాత్రి 03:47
అమృత ఘడియలుపగలు 02:37నుండి04:56
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:13నుండి11:05
పగలు 03:22నుండి04:14
వర్జ్యంఉదయం 06:27నుండి07:57
రాత్రి 01:08నుండి02:37
ఈ రోజు పంచాంగం

మధుశ్రవా వ్రతం, స్వర్ణగౌరీ వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-తృతీయా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s