పంచాంగం 21-07-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:55
సూర్యాస్తమయం 06:49
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 09:21
నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 08:26
యోగమువజ్రసాయంత్రము 05:29
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 10:10
బవరాత్రి 09:21
అమృత ఘడియలుపగలు 02:15నుండి03:48
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:30నుండి09:21
రాత్రి 11:16నుండి12:00
వర్జ్యంఉదయం 06:32వరకు
ఈ రోజు పంచాంగం

మంగళగౌరీ వ్రతారంభః, యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః-ప్రతిపత్ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s