పంచాంగం 20-07-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, కృష్ణ పక్షే, అమావాస్యాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:55
సూర్యాస్తమయం 06:49
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 10:58
నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 09:16
యోగముహర్షణరాత్రి 07:47
కరణంచతుష్పాత్పగలు 11:32
నాగవంరాత్రి 10:58
అమృత ఘడియలురాత్రి 06:54నుండి08:28
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:39
పగలు 09:25నుండి11:00
వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:59నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాసోమవార యోగః (మహానదీషు తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలం) అమా పునర్వసు యోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), అమాసోమవారవ్రతం, సంజీవినీ వ్రతం, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః-అమావాస్యా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s