పంచాంగం 28-01-2020 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే , తృతీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:52
సూర్యాస్తమయం 06:05
తిథి శుక్ల తృతీయ పగలు 08:22
నక్షత్రంశతభిషం పగలు 09:23
యోగముపరిఘ రాత్రి 03:31
కరణం గరజి పగలు 08:22
వణిజరాత్రి 09:34
అమృత ఘడియలురాత్రి 03:16నుండి05:03
దుర్ముహూర్తం పగలు 09:07నుండి 09:51
రాత్రి 11:12నుండి12:03
వర్జ్యం సాయంత్రము 04:32నుండి06:19
ఈ రోజు పంచాంగం

భౌమచతుర్థీ(స్నాన, దాన ,శ్రాద్ధాదులు + గణపతి పూజా మహా ఫలప్రదములు), తిలక చతుర్థీ, కున్ద చతుర్థీ, సోపపదం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s