శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 4

1  ప్రశ్న:  సౌందర్యలహరిని ప్రతిరోజూ 1008 సార్లు చదవవలసి ఉందా? లేక చదవగలిగినన్ని సార్లు మాత్రం చదివితే పరవాలేదా?
జవాబు:
  ప్రతిదినమూ ఎన్నిసార్లు చదువగలిగితే అన్నిసార్లు చదవవచ్చును.

 2  ప్రశ్న:  నా వంటి విద్యార్ధినులు సౌందర్యలహరి చదవవచ్చునా?
జవాబు:
 
సౌందర్యలహరి స్త్రీలు , పురుషులు , పిల్లలు అందరూ చదవవచ్చును.

 3  ప్రశ్న:  వివాహం కాని ఆడపిల్లలు శ్రీ ఆంజనేయస్వామిని తాకి అర్చించవచ్చునా?
జవాబు: 
ఏ దేవతా మూర్తినీ తాకి అర్చించకూడదు.

 4  ప్రశ్న:   పురుషులు దీపం వెలిగించటం , ఆర్పటం చేయవచ్చునా?
జవాబు: 
పురుషులు దీపం వెలిగించవచ్చును , ఆర్పవచ్చును తప్పులేదు.

 5   ప్రశ్న:  మా కుటుంబంలో కొంత కాలంగా భార్యా భర్తల మధ్య కలహాలతో పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా ఉంటోది. నేను ఏ స్తోత్రం పఠిస్తే పరిస్థితి చక్కబడి భార్యాభర్తల మధ్య అనుకూలత ఏర్పడుతుంది?
జవాబు:  
సౌందర్యలహరిలో 35వ శ్లోకము పారాయణ చేయవలసి వుంది.

 మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథిరసి
త్వమాపస్త్వం భూమిస్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ ।
త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణమయితుం విశ్వవపుషా
చిదానన్దాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే ॥ 35 ॥

For more related posts ->

https://shankaravani.org/tag/jayendraswamy/. , https://shankaravani.org/tag/prashnotaramulu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s